ΣΕΘ - Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης


 

Το ΣΕΘ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα φινιρίσματος της κατασκευής το οποίο προσφέρει θερμομόνωση και υγρομόνωση σε ολόκληρη την κατασκευή.

Το ΣΕΘ τοποθετείται εξωτερικά της κατασκευής και πάνω από το OSB και ολοκληρώνει την κατασκευή εξωτερικά. H τελική επιφάνεια η οποία φαίνεται είναι σοβάς. Τα βασικά υλικά ενός τυπικού συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και φινιρίσματος του SCS είναι (από το εσωτερικό εως τον τελικό σοβά):

Μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα με την οποία όλα τα κτίρια θα αποκτήσουν Ενεργειακή Ταυτότητα και η οποία από τις 3 Ιανουαρίου 2006 αποτελεί και νόμο του ελληνικού κράτους οι απαιτήσεις σε θερμομόνωση γίνονται πολύ αυστηρές. Η τοποθέτηση ενός ΣΕΘ κρίνεται επιβεβλημένη μιας και μπορεί να προσφέρει τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στο περιβάλλον.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕΘ του SCS: