• Τηλέφωνο: (+30) 2610278265
  • Email: request@steelhouse.gr
  • Ωράριο: 10:00 to 18:00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτύπωση

Ανθρώπινο δυναμικό και ΣυνεργασίεςΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τα στελέχη και το προσωπικό της STEELHOUSE διαθέτουν τόσο τις γνώσεις όσο και την εμπειρία για να σας προσφέρουν ότι καλύτερο στην κατασκευή του δικού σας χώρου.

Τα συνεργεία της STEELHOUSE έχουν άρτια τεχνική κατάρτιση στην ανέγερση και συναρμολόγηση μεταλλικών κατασκευών ελαφρού τύπου και την εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης και σύγχρονων υλικών. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των συνεργείων μας αποδείκνυεται από την ποιότητα και το πλήθος των κατασκευών που έχουν πραγματοποιηθεί με το SCS.

Το έργο σας υποστηρίζεται πάντα από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας οι οποίοι είναι έμπειροι σε θέματα αντισεισμικής ανάλυσης και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών και αποτελούν εγγύηση της αντοχής και της υψηλής ποιότητας του έργου σας.

ΚΧ Μελετητικό γραφείο

Το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών βρίσκεται υπό συνεχή εκπαίδευση από στελέχη της STEELHOUSE τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά. Κάθε στιγμή οι συνεργάτες μας υποστηρίζονται από τους μηχανικούς και τους εργοδηγούς της εταιρείας. Η τήρηση των προδιαγραφών που θέτει η STEELHOUSE στους συνεργάτες της και η αυστηρή επίβλεψή τους εξασφαλίζουν την ποιότητα της κατασκευής σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η STEELHOUSE έχει στόχο να βρίσκεται πάντα στην αιχμή των εξελίξεων. Οι κατασκευές από χάλυβα εν γένει στον Ελληνικό χώρο είναι κάτι καινούργιο και η ελληνική τεχνογνωσία σε αυτό σχετικά περιορισμένη.

Για το σκοπό αυτό η STEELHOUSE αναζήτησε και υοθέτησε τεχνογνωσία από τον Ευρωπαϊκό χώρο και από την Αμερική οπού υπάρχει μια μακροχρόνια παράδοση και εμπειρία σε τέτοιες κατασκευές. Ήδη από το 2004 η STEELHOUSE είναι μέλος του Αμερικάνικου Οργανισμού Κατασκευών Ελαφρού Χάλυβα (SFA - Steel Framing Alliance) απ' όπου έχει πρόσβαση σε νέα ερευνητικά προγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονιστικές διατάξεις.

Για την εισαγωγή κατάλληλων χαλύβδινων διατομών ψυχρής έλασης, αφού και στην Ελλάδα δεν υπήρχαν διαθέσιμες, ήρθε σε επαφή με τον μεγαλύτερο παραγωγό χάλυβα στην Ευρώπη την τότε ARCELOR (πλέον ARCELOR-MITTAL).
Μέσω της ARCELOR ήρθε σε επαφή με την προσπάθεια που γινόταν στην Ευρώπη για την κατασκευή ενός οργανισμού αντίστοιχου με τον SFA στην Αμερική, υπό την αιγίδα της ARCELOR.

Ως η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που ασχολούνταν με το αντικείμενο έγινε από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελαφρών Κατασκευών από Χάλυβα (LSK - European Lightweight Steel Construction Association) από το 2005 όταν και υπήρξε η ιδέα. Έκτοτε, η STEELHOUSE διατηρεί μια αμφίοδρομη σχέση με τον οργανισμό, τις δράσεις και τα προγράμματά του.

Στον τομέα της ξηράς δόμησης η STEELHOUSE διατηρεί παραδοσιακά μια συνεργασία με την Knauf.

steel house logo sm

Εφαρμογές Προηγμένης Δόμησης

πρώτη εταιρία κατασκευής κατοικιών εξολοκλήρου από γαλβανισμένο ελαφρύ χάλυβα στην Ελλάδα.

Σημεία

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ:
26ο χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου Πάτρα - Τ.Κ. 25002

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
ΒΙ.ΠΑ. Πατρών - Κόμβος Γλαύκου

ΓΡΑΦΕΙΟ:
Πατρέως 14 - Πάτρα