• Τηλέφωνο: (+30) 2610278265
  • Email: request@steelhouse.gr
  • Ωράριο: 10:00 to 18:00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτύπωση

Λοιπές Εργασίες


Τις εργασίες οι οποίες απαιτούνται για ολοκλήρωση της κατασκευής μετά την εφαρμογή του SCS τις ονομάζουμε λοιπές εργασίες. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν και τα παρακάτω :

  1. Κουφώματα
  2. Πλακοστρώσεις
  3. Χρωματισμοί
  4. Ντουλάπια και είδη υγιεινής.
  5. Ηλεκτρολογικά
  6. Υδραυλικά

Για τις εργασείες αυτές, αλλά και γενικότερα για οποιεσδήποτε ακόμα απαιτηθούν πέρα του SCS για την ολοκλήρωση της κατασκευής, η STEELHOUSE κάνει την πρότασή της βάσει των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των απαιτήσεων του πελάτη.

Η πρόταση της STEELHOUSE για τις λοιπές εργασίες δεν είναι δεσμευτική και ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει την ολοκλήρωση των εργασιών προσωπικά και έξω από την εταιρία, αλλά πάντα εντός των προδιαγραφών που δίδει αυτή.

Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται χωρίς επέμβαση στο σκελετό και τη μόνωση της κατασκευής μιας και υπάρχουν έτοιμες τρύπες στα μεταλλικά στοιχεία για την εγκατάστασή όλων των δικτύων.

Το σύστημα δόμησης SCS δεν θέτει κανένα περιορισμό επιλογής όσο αφορά πλακοστρώσεις, κουφώματα, ξυλουργικά κ.λ.π.

steel house logo sm

Εφαρμογές Προηγμένης Δόμησης

πρώτη εταιρία κατασκευής κατοικιών εξολοκλήρου από γαλβανισμένο ελαφρύ χάλυβα στην Ελλάδα.

Σημεία

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ:
26ο χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου Πάτρα - Τ.Κ. 25002

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
ΒΙ.ΠΑ. Πατρών - Κόμβος Γλαύκου

ΓΡΑΦΕΙΟ:
Πατρέως 14 - Πάτρα